ist kryptowährung das gleiche wie bitcoin revolut kryptowährungen überweisen bitcoin an der börse kaufen besten kryptowährungen kritik dieter bohlen und kryptowährungen gute und günstige kryptowährungen

นายกฯ ส่งหน่วยราชการฟัง Clubhouse กรองข้อมูล หวั่นบิดเบือน

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2564 ที่ผ่านมา หลังจากช่วงเช้าสื่อมวลชนได้สอบถาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ว่าสนใจจะลองเล่น Clubhouse หรือไม่ เพราะเป็นแอปพลิเคชันที่กำลังได้รับความนิยม นายกฯ ตอบสั้นๆ ว่า ไม่มีเวลาเล่น

ล่าสุด ภายหลังการประชุม ครม. นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม โดยระบุว่า “เรื่อง Clubhouse ผมไม่มีเวลาขนาดนั้น” พร้อมระบุว่า วันนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามแอปพลิเคชัน Clubhouse ตามกฎหมาย เพื่อจะได้สามารถชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องได้หากเกิดกรณีบิดเบือน

ในเมื่อพวกท่านฟังได้ ผมก็ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องฟังได้เหมือนกัน เพื่อจะได้ชี้แจงให้ถูกต้องในกรณีที่มีการบิดเบือน อันนี้สุดแล้วแต่ประชาชนจะว่าอย่างไร ใครจะเข้ามาพูดก็แล้วแต่ ผมถือว่าวันนี้เป็นเรื่องโลกใบใหม่ โลกยุคใหม่

นายกฯ ยังขอให้ดูว่าอะไรที่ทำให้บ้านเมืองสงบสุข มีเสถียรภาพ ไม่อย่างนั้นทุกอย่างจะวุ่นวาย สับสนอลหม่านไปหมด และจะทำให้ประชาชนเสียขวัญ ย้ำว่าต้องนึกถึงประชาชนบ้างว่าจะเสียประโยชน์อย่างไร ในการกระทำที่ไม่ถูกต้อง นั่นคือเสรีภาพของประชาชนโดยทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ ที่เป็นของปวงชนชาวไทย ไม่ใช่ประชาชน ปวงชนคือคนทั้งหมดของประเทศที่ได้รับประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้

นอกจากนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าว นายกรัฐมนตรีเดินลงจากตึกบัญชาการ 1 สื่อมวลชนได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ได้รับฟัง Clubhouse ของนายทักษิณหรือไม่ นายกฯ เดินไปพลางชี้ต้นไม้ในทำเนียบรัฐบาลแล้วพูดว่า “กระพี้ กระพี้” ก่อนจะตอบว่า “คนผิดกฎหมายอยู่ต่างประเทศ จะไปฟังทำไมเล่า คนผิดกฎหมายเนี่ย ทำ ลาย กฎหมาย ให้เครดิตกันอยู่ได้

ที่มา thaipbs

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *