คลายข้อสงสัย เผลอลบแอพฯ เป๋าตัง

สำหรับมาตรการเยียวย า CV-19 โครงการเราชนะ และ ม.33 เรารักกัน เคาะเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 2 โครงการจะจ่ายเงินเยียวให้ผู้ที่เคยได้รับสิทธิ คนละ 2,000 บาท แบ่งจ่าย 2 งว ด งว ดละ 1,000 บาท และใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 โดยจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิตามช่องทางที่เคยได้รับของแต่ละกลุ่มโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

เราชนะ-ม33เรารักกัน

กรณีมีข้อสงสัยของกลุ่มผู้รับสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ที่เคยใช้งานไปก่อนหน้านี้ และอาจเผลอลบหรือถอนการติดตั้ง (Uninstalling) เป๋าตังออกจากสมาร์ทโฟน ทำให้เกิดความกังวลว่าจะได้รับสิทธิและใช้งานวงเงินอยู่หรือไม่

ในกรณีนี้ กระทรวงการคลัง ยืนยันว่า ผู้รับสิทธิผ่านแอพฯ เป๋าตัง ยังสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งเป๋าตังได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงแค่ยืนยันตัวตนตามขั้นตอน ก็สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิในครั้งนี้ ได้จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการได้ตามปกติ

ม.33เรารักกัน รอบใหม่ จะโอนเข้าทุกวันจันทร์ผ่านแอพฯ เป๋าตัง รวมวงเงิน 2,000 บาท ดังนี้

-เงินเข้าสัปดาห์แรก วันจันทร์ที่ 24 พ.ค. 2564 จำนวน 1,000 บาท

-เงินเข้าสัปดาห์ที่สอง วันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 2564 จำนวน 1,000 บาท

ส่วน เราชนะ รอบใหม่ สำหรับคนที่ได้สิทธิเราชนะ ที่เป็นผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือใช้จ่ายผ่าน บัตรประชาชน เงินจะเข้าทุกวันศุกร์

-เงินเข้าสัปดาห์แรก วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 2564 จำนวน 1,000 บาท

-เงินเข้าสัปดาห์ที่สอง วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 2564 จำนวน 1,000 บาท

สำหรับคนที่ได้สิทธิเราชนะ ที่ใช้จ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง จะได้รับเงินทุกวันพฤหัสบดี

-เงินเข้าสัปดาห์แรก วันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค. 2564 จำนวน 1,000 บาท

-เงินเข้าสัปดาห์ที่สอง วันจันทร์ที่ 27 พ.ค. 2564 จำนวน 1,000 บาท

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่มีสิทธิรับเงินเยียวย า โครงการเราชนะ และม33เรารักกัน เตรียมตัวรับเงินได้เลยจ้า

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *