คณะแพทย์ มมส.เคลื่อนไหวถึงน้องโวลต์ งานเข้าแล้ว

กรณี น.ส.ณัฐวดี เหล่าบุบผา อายุ 18 ปี หรือน้องโวลต์ นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ เรียนเก่งจนสอบติดคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แต่ฐานะทางบ้านยากจน จนมีผู้ใจบุญช่วยบริจาคยอดทะลุ 3.7 ล้านบาทนั้น

ล่าสุด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกมาชี้แจงความคืบหน้าเรื่องราวการรับน้องโวลต์เข้าเรียน ว่า จะขอลำดับเหตุการณ์ให้ทุกคนได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.64 คณะฯ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต บนเว็บไซต์ของคณะฯ

8 พ.ค.64 สื่อท้องถิ่นนำเสนอข่าวการสอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามของน้องโวลต์ เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากผู้มีจิตเมตตา โดยคณะแพทยศาสตร์ไม่ทราบเรื่องการขอรับความช่วยเหลือดังกล่าว

9 พ.ค.64 คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการติดต่อจากองค์กร มูลนิธิ และผู้มีจิตเมตตาหลายท่าน แสดงความประสงค์บริจาคทุนการศึกษาให้น้องโวลต์ ซึ่งทางคณะฯ ได้ตอบปฏิเสธ เนื่องจากยังไม่ถึงวันยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และยังไม่ได้มีการสัมภาษณ์นิสิตเพื่อพิจารณาทุน

10 พ.ค.64 มหาวิทยาลัยมหาสารคามประสานคณะแพทยศาสตร์ ขอพบน้องโวลต์ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของครอบครัวและจะได้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสม เนื่องจากมีกระแสคำถามบนสังคมออนไลน์เกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดีแต่ยากจน

11 พ.ค.64 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้พบน้องโวลต์และแม่ รับฟังปัญหาและข้อมูล จึงทราบว่ามียอดเงินบริจาคในขณะนั้น จำนวน 2.7 ล้านบาท (ซึ่งน้องโวลต์มีความตั้งใจที่จะปิดบัญชีรับบริจาคตั้งแต่วันจันทร์ แต่เป็นวันหยุดราชการ) ทางคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมใด ๆ แต่ได้ให้คำแนะนำในการวางแผนการใช้จ่ายตลอดการศึกษา ซึ่งทางคณะฯ ได้รายงานข้อมูลให้ผู้มีจิตเมตตาที่แสดงความประสงค์บริจาคทุนไว้ก่อนหน้านี้เพื่อทราบ ท่านได้พิจารณาและแสดงความจำนงบริจาคทุนให้แก่น้องโวลต์เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 80,000 บาท ผ่านกองทุนการศึกษาและพัฒนานิสิตคณะแพทยศาสตร์ ภายในเย็นวันนั้น น้องโวลต์เดินทางไปปิดบัญชีที่ธนาคาร

12 พ.ค.64 คณะฯ ได้ทราบกระแสข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการเปิดรับบริจาคเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 64 ทางคณะฯ ติดตามและรวบรวมข้อมูล

13 พ.ค.64 คณะฯ ประชุมเพื่อหาแนวทางตรวจสอบข้อเท็จจริง

14 พ.ค.64 ตัวแทนคณะแพทยศาสตร์ ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านน้องโวลต์ พบสภาพบ้านพักอาศัยมีขนาดเล็ก ไม่เป็นสัดส่วน ไม่มีประตูบ้าน สภาพบ้านไม่ปลอดภัย

ขอบคุณ อีจัน

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *