เช็กด่วน ประกาศโซนพื้นที่ใหม่ คลายล็อก

วันนี้ (15 พ.ค.) ศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด -1 9 (ศบค.) เปิดเผยถึงการคลายล็อกมาตรการควบคุม โ ค วิ ด- 19 เพื่อผ่อนคลายผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และให้มีความสอบคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดย “ปรับสี” จัดกลุ่มโซนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม ง ว ด ถึงพื้นที่ควบคุม จาก 5 ปัจจัย อาทิจำนวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ ในพื้นที่ พื้นที่ใกล้เคียง กลุ่มเสี่ยง ติดชายแดน การได้รับวัคซีน เป็นต้น โดยพื้นที่ใหม่เป็นดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สีแดงเข้ม จาก 6 จังหวัด เหลือ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 20 คน การบริโภคในร้านอาหาร นั่งในร้านได้ ไม่เกิน 25 % โต๊ะ 4 คน นั่งได้ 1 คน เปิดได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. สั่งกลับบ้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. ยังงดการจำหน่ายและดื่มสุราภายในร้าน ร้านค้าสะดวกซื้อ เปิดบริการ 04.00-23.00 น. และยังงดใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน สนามกีฬากลางแจ้งเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. แข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตามปกติ ไม่เกิน 3 ทุ่ม

พื้นที่ควบคุมสูงสุด สีแดง จาก 45 จังหวัดเหลือ 17 จังหวัด

ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า 50 คน บริโภคในร้านได้ ไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและดื่ม ภายในร้าน สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โ ร ค ติดต่อจังหวัด สนามที่เล่นกีฬาเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชมและผู้เล่น

พื้นที่ควบคุม สีส้ม จาก 26 จังหวัดเป็น 56 จังหวัด

ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน บริโภคในร้านได้ตามปกติ งดการจำหน่ายและดื่ม ภายในร้าน สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรการที่กำหนด สนามที่เล่นกีฬาเปิดได้ปกติ แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชมและผู้เล่น

ในส่วนของการบังคับใช้นั้น ต้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เห็นชอบ มีผลบังคับใช้เร็วที่สุด 00.00 น. คืนนี้ (15 พ.ค.) หากไม่ทันจะบังคับใช้ในคืนวันพรุ่งนี้ (16 พ.ค.)

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *