อเมริกันเฮอีก “นิวยอร์ก” รัฐล่าสุด รับรองใช้ “กัญชา” เพื่อการผ่อนคลายได้

อเมริกันเฮอีก – วันที่ 31 มี.ค. เอเอฟพี รายงานว่า สภารัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีมติเสียงข้างมากผ่านกฎหมายเทศบัญญัติรับรองให้กัญชาเป็นสารที่ใช้เพื่อเสพเพื่อการผ่อนคลายได้ ส่งผลให้รัฐนิวยอร์กกลายเป็น 1 ใน 14 รัฐ ที่อนุญาตให้พลเมืองนำกัญชามาใช้เพื่อความบันเทิง

คาดจะทำให้รัฐมีรายได้จากการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปี จะเก็บภาษีร้อยละ 9 กำหนดผู้ใช้ต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป และทางการรัฐนิวยอร์กจะดำเนินการลบการเสพกัญชาออกจากประวัติอาชญากรรมด้วย

นายแอนดรูว คูโอโม ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก กล่าว “เป็นเวลานานมากเกินไปแล้วที่กัญชาก่อเกิดการเลือกปฏิบัติและทำให้สมาชิกชุมชนมีผู้มีความหลากหลายสีผิวต้องรับโทษจำคุก” และว่า

“เทศบัญญัติฉบับประวัติศาสตร์นี้จะนำความยุติธรรมกลับคืนมาให้กับชุมชนของบรรดากลุ่มคนชายขอบ สร้างงานจากอุตสาหกรรมใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจ และทำให้สังคมปลอดภัย”

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *