ชายไทยต้องรู้! ทบ.แจ้ง นศ. ติดสอบ แจ้งเลื่อนคัดทหารได้ ปีหน้าค่อยมาคัด

ชายไทยต้องรู้! ทบ.แจ้ง นศ. ใครติดสอบ สามารถแจ้งเลื่อนคัดทหารได้ที่สัสดีอำเภอหรือเขต พร้อมหนังสือรับรอง ตั้งแต่ วันที่ 21 เม.ย.- 15 พ.ค. ปีหน้าค่อยมาคัด

วันที่ 31 มี.ค.64 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.(หญิง) ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่กองทัพบกกำหนดดำเนินการตรวจเลือกทหารกองประจำการประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 20 เม.ย.64 (เว้นวันที่ 6 เม.ย. และวันที่ 12-15 เม.ย.64)

แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีการปรับเลื่อน การเรียนการสอนและห้วงเวลาการสอบ โดยเฉพาะการจัดทดสอบวิชาสามัญในระบบการคัดเลือกกลางระหว่าง 3-4 เม.ย.64 ส่งผลให้กำหนดวันสอบของนักศึกษาตรงกับห้วงเวลาที่นักศึกษาบางคนจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร

พ.อ.(หญิง) ศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า กองทัพบกจึงได้อำนวยความสะดวก ให้กับนักศึกษาที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกทหารตามข้อจำกัดข้างต้น โดยขอแจ้งให้นักศึกษาที่มีวันสอบตรงกับวันที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ ให้ไปรายงานตัวและแจ้งเหตุจำเป็นสุดวิสัยต่อสัสดีอำเภอ/เขต ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต พร้อมแสดงหลักฐาน อาทิ หนังสือรับรองจากสถานศึกษา, กำหนดการสอบ, หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) เป็นต้น ตั้งแต่ วันที่ 21 เม.ย.- 15 พ.ค.64 และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีถัดไป

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *