เป็นกำลังใจให้หมอ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพจ ข่าวชัด ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอสู้ๆนะคะ หมอโนนไทยเราก็หนักอยู่นะ เป็นกำลังใจให้คุณหมอนะค่ะ ทีมพื้นที่ลงสอบสวนและควบคุม โร ค งานทั้งหนักและเ สี่ ย ง ลองคิดดู อากาศแบบนี้ เราอยู่บ้านยังบ่นว่าร้อน แต่กลุ่มบุคคลเหล่านี้กับต้องฝ่ าแดดฝ่ าลมลงพื้นที่

ไหนจะชุดป้องกันรัดกุมที่ร้อนอบอ้าว เหงื่อท่วมตัว ไหนจะเ สี่ย งต่อ เ ชื้ อ จากผู้ ป่ ว ย และผู้สัมผัส จากที่เฝ้าพร่ำบอกชาวบ้านว่า ไม่จำเป็นอย่าออกไปไหน อย่าสัญจรไปในพื้นที่ เ สี่ ย ง แต่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ต้องทำในสิ่งที่สวนทางกับเรา ด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางสาธารณสุขทุกท่าน ทุกหน่วยงานและทุกหน้าที่

เป็นกำลังใจให้นะครับ

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ ข่าวชัด

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *