ด่วน เคเอฟซี ประกาศปิดแล้ว

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.64 บริษัท เคเอฟซี (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับ โ ค วิ ด -1 9 ระบุว่า มีการปิดชั่วคราว จำนวน 6 สาขา ระหว่างวันที่ 22 เม.ย.ถึง 6 พ.ค.64 หลังทางเคเอฟซีได้รับการยืนยันไทม์ไลน์ผู้ติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด-19 ดังนี้ วันที่ 22 เม.ย.64

ได้แก่ สาขาบิ๊กซี จ.ตรัง วันที่ 28-29 เม.ย.64 ได้แก่ สาขาตึกคอม จ.อุดรธานี วันที่ 30 เม.ย.64 ได้แก่ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (ชั้นใต้ดิน) จ.ปทุมธานี

วันที่ 3 พ.ค.64 ได้แก่ สาขาบิ๊กซี จ.สุโขทัย วันที่ 5 พ.ค.64 ได้แก่ สาขาพาลาเดียม จ.กรุงเทพฯ วันที่ 6 พ.ค.64 ได้แก่ สาขาบิ๊กซี ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ทางเคเอฟซีระบุด้วยว่า เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน ทางเคเอฟซี ไทยแลนด์ จึงปิดสาขาชั่วคราวและทำการ Big Cleaning เป็นที่เรียบร้อยและพร้อมให้บริการอีกครั้ง ยืนยันว่าเคเอฟซีห่วงใยลูกค้าทุกท่านและพนักงานทุกคน โดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยเป็นสำคัญ จึงเรียนผู้เกี่ยวข้องมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *