10 จังหวัดที่เยอะสุด

รายงานเกาะติดความคืบหน้า สถานการณ์ โ ค วิ ด วันนี้ การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด

จํานวนผู้ติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 อันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 855 ราย

2 ปทุมธานี 160 ราย

3 นนทบุรี 141 ราย

4 จันทบุรี 89 ราย

5 ชลบุรี 73 ราย

6 สมุทรปราการ 70 ราย

7 ระนอง 44 ราย

8 สุราษฎร์ธานี 42 ราย

9 นครราชสีมา 38 ราย

10 สมุทรสาคร 35 ราย

ทั้งนี้ กรุงเทพฯ หรือ กทม. ติดเชื้ออันดับ 1 ยอดสูงขึ้น จับตา ปทุมธานี จันทบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้

สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้มโควิด จำนวน 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *