สรุปโครงการ เราชนะ ม 33

สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจมาตรการเยียวย าล่าสุดของภาครัฐ ล่าสุด เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้สรุปเอาไว้เข้าใจง่ายๆดังนี้ มาสรุปกันนะ

-คนละครึ่ง

รายเก่ารอกดยืนยันสิทธิ

ได้คนละ 3,000 บาท

สิทธิ 31 ล้านคน

เริ่มใช้จ่ายในเดือน ก.ค. – ธ.ค.64

วันละ 150 บาท

ยังไม่ระบุวันที่ชัดเจน

-เราชนะ

กลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน

เพิ่มให้เดือนละ1,000 บาท รวม 2 เดือน(พ.ค.-มิ.ย64)

ทุกคนที่เคยได้รับสิทธิเราชนะ

ใช้จ่ายได้จนถึง 30 มิ.ย.64

ยังไม่ระบุวันที่ชัดเจน

-ม.33

กลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน

เป็นผู้ประกันตนม.33

เพิ่มวงเงินให้อาทิตย์ละ 1,000 บาท รวม 2 อาทิตย์

ใช้จ่ายได้จนถึง 30 มิ.ย.64

ยังไม่ระบุวันที่ชัดเจน

-กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ

ได้วงเงินเพิ่ม 200 บาท

ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนก.ค.-ธ.ค.64

รวมกับยอดที่เคยได้รับปัจจุบัน (ได้รับ300 บาท+200บาท เป็น500 บาท หรือ ได้รับ200 บาท+200 บาท เป็น 400 บาท)

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขอบคุณ รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *