ทบ.เดริเวอรี่ มอบแมสก์ถึงหน้าบ้าน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า มาตรการหนึ่งที่ได้ผลชัดเจนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในขณะนี้คือการสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งกลายเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ที่ผ่านมา กองทัพบกได้มีนโยบายให้หน่วยทหารรณรงค์สร้างการรับรู้ในการป้องกันตนเองพร้อมนำ เจลแอลกอฮอล์พระราชทานและหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่อง

และจากความห่วงใยของ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่เห็นว่าประชาชนบางส่วนอาจได้รับหน้ากากอนามัยหรือจัดหาด้วยตนเองไม่เพียงพออีกทั้งปัจจุบันความจำเป็นในการใช้หน้ากากอนามัยประจำวันยิ่งสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมการป้องกันตนเองและช่วยลดภาระของประชาชน ผบ.ทบ.ได้มอบให้หน่วยทหาร นำหน้ากากอนามัย “หนึ่งกล่องต่อหนึ่งครอบครัว” กระจายออกมอบให้ประชาชนตามที่พักอาศัย ร้านค้า แหล่งชุมชน แบบ “Delivery mask” ให้ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด โดยจะดำเนินการตลอดเดือนพฤษภาคมนี้

ล่าสุดในวันนี้ ในพื้นที่ กทม.กำลังพลจิตอาสาจากกองทัพภาคที่ 1 ได้ ออกประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน CV-19 พร้อมมอบหน้ากากอนามัย 1,500 กล่อง ให้กับประชาชนใน 4 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนตลาดกลางดินแดง เขตดินแดง, ชุมชนตรอกสลักหิน เขตปทุมวัน, ชุมชนคลองเปรมประชาพัฒนา เขตหลักสี่ และชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับชุมชนเขตพระนครจัดกิจกรรม “ชุมชนเขตพระนคร และกองทัพบกร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ วัดราชนัดดาราชวรวิหาร พร้อมมอบหน้ากากอนามัย 1,000 กล่อง ให้กับประชาชนในชุมชนโดยรอบกองบัญชาการกองทัพบกด้วยการมอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในช่วงนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่หากมีสิ่งใดจะช่วยเหลือดูแลประชาชนได้ กองทัพบกจะดำเนินการโดยทันที ตามนโยบายนำทรัพยากรและศักยภาพของกองทัพบก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประคับประคองให้ทุกภาคส่วนผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้อย่างเรียบร้อยและปลอดภัย

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *