ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน รับทหารผลักดัน ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมา จริง ชี้สมัครใจเดินทางกลับ

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน รับทหารผลักดัน ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมา จริง ชี้สมัครใจเดินทางกลับ เผยหากมีเข้ามาเพิ่มเติมจะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2564 นายสิทธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากกรณีมีผู้หนีภัยความไม่สงบจากประเทศเมียนมาเข้ามายัง จ.แม่ฮ่องสอน โดยส่วนใหญ่อยู่ใน อ.แม่สะเรียง และบางส่วนอยู่ใน อ.ขุนยวม รวมประมาณ 2,000 กว่าคนนั้น กองกำลังนเรศวร ได้ดูแลความปลอดภัย พร้อมเจรจาให้ผู้ลี้ภัยยินยอมเดินทางกลับโดยสมัครใจ ส่วนใหญ่มีความเข้าใจสถานการณ์ และคลายความกังวลจึงสมัครใจเดินทางกลับ คงเหลือบางส่วนคาดว่าจะเดินทางกลับภายใน 1-2 วันนี้

นายสิทธิชัย กล่าวต่อว่า หากผู้ลี้ภัยมีความกังวลว่าสถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้น และยังไม่สมัครใจกลับ หรือมีเข้ามาเพิ่มเติม ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะดำเนินการตามแนวทางของรัฐบาล ซึ่งจะกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อไป แต่หากสถานการณ์ยกระดับความรุนแรงมากขึ้น ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบในระดับจังหวัด โดยจะมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน แต่หากเกินความสามารถของจังหวัด จึงจะขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยต่อไป

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *