ด่วน คลัสเตอร์คลองเตย อยู่เกือบแสนคน พบยอดติดเชื้อพุ่ง 12 ชุมชน

หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) รายงานความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่พบว่า ณ วันที่ 2 พ.ค. 2564 มียอดผู้ติดเชื้อใหม่ 1,940 คน แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 1,930 ราย เกิดจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 1,788 ราย เกิดจากการค้นหาเชิงรุกและพบการติดเชื้อในชุมชน 142 ราย

และอีก 10 รายเดินทางกลับมาจากต่างประเทศรวมผู้ป่วยสะสม 69,984 ราย หายป่วยเพิ่ม 1,183 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล 29,481 ราย โดยในจำนวนนี้มีอาการหนัก 954 ราย และใส่ท่อช่วยหายใจ 270 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 21 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 245 ราย

โดยกรุงเทพมหานครยังเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงต่อเนื่อง ขณะที่ปัญหาการติดเชื้อของผู้ป่วยในชุมชนคลองเตย ที่อาจจะเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในการระบาดรอบใหม่ครั้งนี้ เนื่องจากมีประชาชนในชุมชนประมาณ 80,000-90,000 ราย ที่ทำงานกระจายกันอยู่ทั่วกทม. ซึ่งน่าจะมีผู้ป่วยในชุมชนเป็นจำนวนมาก

จากการทำการตรวจเชิงรุก พบว่า มีอัตราการติดเชื้อประมาณ 5-10% ที่โรงพยาบาลจุฬา พบผู้ป่วยปอดอักเสบจากชุมชนคลองเตยที่มารักษาตัวมากขึ้นในระยะนี้ ดังนั้นจะต้องมีการร่วมกันทำงานทุกฝ่ายเพื่อควบคุมการติดเชื้อเพื่อไม่ให้กระจายวงกว้างออกไปและนำผู้ป่วยในชุมชนออกมารับการรักษา แต่จะเป็นปัญหาที่ท้าทายมากๆ ทั้งจำนวนประชาชนจำนวนมาก พื้นที่ที่กว้างขวาง และประชากรกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้สูงอายุ และเด็กจำนวนมากในชุมนุม ซึ่งในการประชุม ศบค จะมีการหารือพูดคุยกันถึงเรื่องนี้

ทั้งนี้พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด เขตคลองเตย ในการระบาดระลอกเดือน เม.ย.2564 มีทั้งสิ้น 304 ราย แบ่งเป็นผู้อาศัยในแหล่งชุมชนแออัด 193 ราย ส่วนอีก 111 ราย อาศัยอยู่ในแหล่งอื่นๆ เช่น คอนโด หอพัก เป็นต้น โดยผู้ติดเชื้อ 12 ชุมชนในเขตคลองเตย ประกอบด้วย

ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย มีประชากรประมาณ 5,000 คน พบติดเชื้อ 7 คนคิดเป็น 0.14%
ชุมชนพัฒนาใหม่ มีประชากรประมาณ 1,469 คน พบติดเชื้อ 78 คนคิดเป็น 5.31%

ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 มีประชากรประมาณ 2,028 คน พบติดเชื้อ 14 คนคิดเป็น 0.69%

ชุมชนร่มเกล้า 2 มีประชากรประมาณ 2,170 คน พบติดเชื้อ 2 คนคิดเป็น 0.09%

ชุมชนแฟลต 1-10 มีประชากรประมาณ 10,490 คน พบติดเชื้อ 6 คนคิดเป็น 0.06%

ชุมชนแฟลต 11-18 มีประชากรประมาณ 3,797 คน พบติดเชื้อ 2 คนคิดเป็น 0.05%

ชุมชนแฟลต 19-22 มีประชากรประมาณ 2,050 คน พบติดเชื้อ 2 คนคิดเป็น 0.10%

ชุมชนล็อค 1-2-3 หรือชุมชนร่มใจไพรินแดง มีประชากรประมาณ 8,325 คน พบติดเชื้อ 8 คนคิดเป็น 0.10%

ชุมชนล็อค 4-5-6 มีประชากรประมาณ 1,736 คน พบติดเชื้อ 2 คนคิดเป็น 0.12%

ชุมชน 70 ไร่ มีประชากรประมาณ 9,685 คน พบติดเชื้อ 37 คนคิดเป็น 0.38%

ชุมชนหมู่บ้านมั่นคง มีประชากรประมาณ 278 คน พบติดเชื้อ 3 คน

ชุมชนริมคลองวัดสะพาน มีประชากรประมาณ 1,150 คน พบติดเชื้อ 17 คนคิดเป็น 1.48%

อย่างไรก็ดีกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ชุมชนคลองเตยมีความเป็นอยู่แออัด แยกกักตัวได้ยาก และส่วนใหญ่ทำงานอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร และมีอาชีพที่ไม่สามารถ Work Form Home ได้ หากควบคุมการระบาดของคลัสเตอร์ดังกล่าวไม่ได้ อาจทำให้สถานการณ์ระบาดแย่ลง

ดังนั้นรัฐจึงควรเร่งจัดให้มีการกักตัวหรือสังเกตอาการในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อลดการติดเชื้อทั้งหมดเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนแออัดคลองเตย ที่ถือเป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์ที่ต้องเร่งควบคุมการระบาดในเวลานี้

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดโควิดที่วัดสะพาน ระหว่างรอนำส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม ซึ่งเป็นการแยกผู้ติดเชื้อ และดูแลในเบื้องต้น

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *